سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا اقبالی عموقین – کارشناس ارشد حسابداری ، هیات علمی دانشکده فنی و حرفه ایی سما اردبیل
سونیا پناهی – کارشناس ارشد حسابداری ، مدرس دانشکده فنی و حرفه ایی سما اردبیل

چکیده:
صورت سود و زیان به عنوان یکی از انواع اطلاعاتی است که در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد تا بتوانند بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری آگاهانه بنمایند. این تحقیق به بررسی طبقات مختلف سود میان دوره ای روی ارزش بازار شرکت می پردازد که ضمن روشن ساختن اهمیت و ارزش اطلاعاتی هر یک از این معیارها و رفتار سرمایه گذاران در قبال آنها، امکان مقایسه سه معیار سود را نیز فراهم می سازد. با توجه به محدودیت های تحقیق از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 76 شرکت برای این تحقیق انتخاب شدند. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام آن، علی پس از وقوع می باشد. در این تحقیق سه فرضیه انواع سود (سود خالص، سود بعد از فعالیت های عادی و سود عملیاتی) روی ارزش بازار شرکت برازش شد. بر اساس نتایج آزمون مدل، سود خالص و سود عملیاتی میان دوره ای روی ارزش بازار شرکت در نمونه تحقیق تاثیر معنی دار نشان نمی دهد ولی، سود بعد از فعالیت های عادی میان دوره ای روی ارزش بازار شرکت تاثیر معنی دار نشان می دهد که بیان کننده توجه سرمایه گذار به این سود در تصمیم گیری های خود می باشد.