سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی مظفری – پژوهشگاه نیروایران
امیر حسین جهانی کیا – پژوهشگاه نیروایران
حسین کوهانی – پژوهشگاه نیروایران

چکیده:

در این مقاله دستگاه محدودساز جریان خطای ابررس انایی، چگونگی عملکرد، مزایا و ویژگیهای آن معرفی شده و همچنین به اهمیت استفاده و ذکر دلایل بروز خطا و اثرات ناشی از آن پرداخته می شود. در ادامه چگونگی ساخت نمونه آزمایشگاهی یک محدودساز جریان خطا شامل سیم ابررسانا، مدار الکتریکی ایجاد خطا، محفظه نیتروژن مایع ، یراق آلات اتصال سیم ابررسانا به مدار الکتریکی و اندازه گیری پارامترهای موردنظر مثل جریان و دما که در پژوهشگاه نیرو انجام شده است بیان میشود. سیم ابررسانای استفاده شده چند رشتهای) بطول یک متر و از نوع. (Powder In Tube.PIT) ) است که در آن از ابررساناهای دما بالا(HTS) ازBi نوع 2223 بکار رفته است . مراحل ساخت، معرفی المانها و نحوه تنظیم مقادیر المانهای اصلی و ادوات کنترلی و حفاظت سیستم مورد بررسی اجمالی قرار گرفته ونتایج حاصل از آزمایشهای عملی ایجاد جریان اتصال کوتاه وعملکرد محدودساز ساخته شده وارائه میشود.