مقاله محمدبن احمد شيباني محدثي از مکتب ري در نسل مشايخ شيخ صدوق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در حديث پژوهي از صفحه 171 تا 196 منتشر شده است.
نام: محمدبن احمد شيباني محدثي از مکتب ري در نسل مشايخ شيخ صدوق
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محمد بن احمد سناني
مقاله محمد بن احمد شيباني
مقاله احمد بن محمد شيباني
مقاله احمد بن محمد سناني
مقاله راويان مکتب
مقاله استطاعت
مقاله ابوعبداله رازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهروش فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمده منابع رجالي، محمد بن احمد شيباني را چونان يک راوي ناشناس از مشايخ شيخ صدوق شناسانده اند که از او جز رواياتي در ضمن اثار شيخ صدوق، اثري بر جا نمانده است. اين مطالعه بنا دارد با آزمون روش هاي مختلف نقد متون، داده هاي تاريخي پنهان در همين اندک شواهد بازمانده را استخراج کند و از اين طريق، روشي نو براي شناسايي راويان تاثيرگذار و ناشناس جهان اسلام جويد، راوياني اثرگذار در بوم هايي که گذشت زمان، بقاياي وجود تعاليم و مکاتبشان را محو کرده است.