سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید اربابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
محمدعلی خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-
اسدالله میرزایی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد-جراحی قلب با
امیرحسین جعفریان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد- پاتولوژی

چکیده:

جراحی قلب باز از مهمترین جراحی های رایجی است که به منظور رفع نقایص مختلف سیستم قلبی – عروقی انجام می گیرد. نواحی که بیشترین آمار ایجاد زخم در ان می باشد ناحیه نشیمنگاهی یا Buttock است. در این مطالعه قصد داریم با استفاده از مدلسازی المان محدود به شبیه سازی تنش مکانیکی حین جراحی قلب باز در ناحیه Buttock با هدف تعیین علل زخم بپردازیم. نتایج مطالعات پاتولوژی توام با نتایج مدلسازی حاکی از آن است که تنش مکانیکی باعث کاهش خون رسانی و نکروز انعقادی بافت می گردد. البته ناگفته پیداست که تغییر شرایط خون رسانی از ضربان دار به سینوسی در اثر استفاده از پمپ قلبی – ریوی نیز باعث تشدید کاهش خونرسانی بافت و تخریب آن می گردد.در این جراحی بیمار به حالت طاق باز روی تخت جراحی قرار می گیرد و عمل جراحی پس از طی مراحل اولیه بر روی او شروع می شود.حین و بعد از این جراحی زخم های در نواحی مختلف بدن بیمار که بیشتر تحت تنش مکانیکی هستند، ایجاد می گردد. یکی از این