سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
عباس فلاح فرد – مسئول عملکرد و آموزشHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پجم, پارس جنوبی

چکیده:
آنا لیز پیامد ابزاری است که مهندسین ایمنی با هدف ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های صنعتی،و به منظورتعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی از حوادث، آن را بکار می گیرند. محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمالی تحت عنوان <<ارزیابی پیامد>> شناخته می شود. در این مطالعه به منظور ارزیابی پیامد از نرم افزار قویPHAST استفاده شده است. در این مطالعه پیامد ناشی از رهایش نفت در مخزن ذخیره در یک واحد بهره برداری در سناریوهای منفاوت مدلسازی و تحلیل شده است.