سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی صدری – دانشکده مهندسی برق، آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایرانتهر
عباس شولائی – دانشکده مهندسی برق، آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایرانتهر

چکیده:

در این مقاله با معرفی مدل امپدانسی باتری، عملکرد باتریها در فرآیند شارژ، مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه یک روش ساده برای اندازهگیری امپدانس یک باتری، کاربرد مدل دریک سیستم ذخیره انرژی خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با تحلیل رفتار باتری در فرآیند شارژ به روش پالسی و پیوسته نشان داده شده است که با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مدل، میتوان زمان شارژ و زمان استراحت در شارژ پالسی را به گونهای انتخاب نمود که میزان انرژی مورد نیاز برای شارژ در روش شارژ پالسی نسبت به شارژ پیوسته کاهش یابد.