سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عباسی – کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
غلامحسین لیاقت – استاد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
سعید فعلی – استادیار – دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله روش تحلیلی جدیدی ارائه شده است که تغییر شکل پرتابه های تخت را طی نفوذ در یک هدف نیمه ضخیم با استفاده از انتشار امواج تنش پلاستیک در پرتابه و هدف، مدلسازی می نماید. اساس این روش بر برقراری تعادل انرزی در پرتابه و پلاک حاصلدر هدف پروسه برخورد و نفوذ استوار می باشد. در این روش، با استخراج معادله بقا جرم در پیشانی موج تنش پلاستیک در پرتابه و ادغام آن با معادله تعادل انرژی در پرتابه و پلاگ، رابطه ای بدست می آید که با حل آنبه روشهای عددی نظیر روش مولر می توان سطح مقطع تغییر شکل یافته پرتابه را با داشتن برخی متغیرها در هر لحظه محاسبه نمود. مقایسه نتایج با نتایج تجربی حاکی از تطابق بالای نتایج بدست امده از مدل تحلیلی با نتایج تجربی است.