سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس منصوری – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)، دانشکده تحصیلا
محمدرضا بازرگان لاری – دا

چکیده:

جریان متلاطم سیال در بازشوی ناگهانی هم از نظر مبانی علمی و هم از نظر کاربردهای عملی زیادی که دارد مورد توجه است؛ چنین جریانهایی به عنوان مثال در جریان های تحت فشار در صنایع نفتی و در تجهیزات سیالاتی، اتفاق می افتد. بکار بردن باز شدگی ناهگانی به عنوان مستهلک کننده انرژی در سیستم خروجی تحتانی سد، نیازمند ملاحظات خاصی جهت کنترل کاویتاسیون است که تاثیرات نامطلوبی روی ایمنی سد دارد. نوسانات فشار، دامنه و شدت کاویتاسیون ، بستگی به فشار منفی (فشار زیر اتمسفر) و منطقه اتفاقآن دارد. بنابراین، پیش بینی شدت فشار منفی نقش مهمی در تشخیص کاویتاسیون بازی می کند. طیف فشار منفی برای پیش بینی ماکزیمم شدت فشار منفی هدف این تحقیق بوده که بر مبنای دینامیک سیالات محاسباتی، بدستآمده است.