سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مکانیک
مجید میرزایی – دانشیار – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

المان محدود توسعه یافته یک روش قوی برای مدلسازی ناپیوستگی ها و تکنیگها در قالب المان محدود استاندارد می باشد. در روش المان محدود توسعه یافته توابع خاصی به تقریب المان محدود اضافه می شوند تا ناپیوستگی ها و تکنیکها را مدل کنند. برای مدلسازی ترک چه در حالت الاستیک و چه در حالت الاستوپلاستیک بایستی دو دسته توابع به تقریب المان محدود استاندارد اضافه شوند. مدلسازی ترک با استفاده از المان محدود توسعه یافته امکان مدلسازی رشد ترک بدون المان بندی مجدد را فراهم می آورد که بدین وسیله هزینه های محاسباتی را تا حد زیادی کاهش می دهد.