سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
امیرحسین عباس نیا – دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
فواد کیلانه ای – دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
سمیه یوسفی – دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله علل تخرب پل جکیگور که یکی ازپلهای بزرگ کشور در استان سیستان و بلوچستان میباشد مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رسیدن به این هدف مطالعات هیدرولوژیکی و به دنبال آن مدلسازی هیدرولیکی انجام شده که با استفاده از نتایج بدست امده از آن که به تحلیل آبشستگی و نحوه تخریب پل پرداخته شده است. با توجه به اطلاعات هندسی برداشت شده ازمقاطع رودخانه و کوله و پایه پل و نتایج بدست آمده از مطالعاتهیدرولوژیکی ، پارامترهای هیدرولیکی و آبشستگی تعیین شده اند ودر نهایت با در نظر گرفتن دبی سیلاب تخریبی و عبور سیلاب از روی پل وکوله های طرفین و نقش جریانهای گردابی قائم و افقی وبا توجه به پارامترهای هیدرولیکی و آبشستگی محاسبه شده عملکرد خاص سیلاب در تخریب پل بزرگ جکیگور مورد بحث قرار گرفته است.