سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم دهقانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
کمال الدین یادآور نیکروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله، یک مدل ARX توسعه یافته برای هر زیر سیستم از یک سیستم ابعاد بزرگ تعریف گردیده و به شناسایی پارامترهای مدل مذکور پرداخته شد است. یک سیستم قدرت نمونه از درجه 24 متشکل از 3 زیر سیستم، جهت ارزیابی کارایی روش مذکور بکار گرفته شده است. شبیه سازی هایی در حوزه زمان انجام و نتایج ورودی – خروجی سیستم ضبط گردیده است. ورودی هر زیر سیستم، ولتاژ تحریک و خروجی های آن توان الکتریکی و ولتاژ ترمینال ژنراتور در نظر گرفته شده اند با اوجه به ماهیت تک ورودی – تک خروجی مدل ARX یک مدل تک ورودی – تک خروجی برای ورودی به هر خروجی، در نظر گرفته شده است. نتایج اعمال روش بر روی شبکه قدرت نمونه، صحت روش راتایید می نماید.