سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر توکلی – پژوهشگاه نیروایران
ساناز محمودی – پژوهشگاه نیروایران

چکیده:

به عنوان یک مدل داده CIM استاندارد از امروزه مدل دادهعرضه شده است . با استفاده از این مدل طرف شرکتIEC داده، ساختار شبکه برق شامل تجهیزات شبکه و اطلاعات جانبی مورد نیاز در پردازش شبکه به منظور پردازش اطلاعات و دیگر نرم افزارهای کاربری شبکه در نرم افزارSCADA برق، مدلسازی می شود و امکان پردازش انفورماتیکی اطلاعات فراهم می گردد. از آنجا که این مدل داده از طرف ، شرکتهای تولید نرم افزارهای شبکه برق نظیرSCADA EMS و DMSبه عنوان یک مدل داده استاندارد مورد پذیرش قرار گرفته است لذا بکار گیری آن در نرم افزارهای فوق، قابلیت اتصال چندین نرم افزار از شرکتهای مختلف که همه از این استاندارد تبعیت می کنند و استفاده آسانتر از اطلاعات یکدیگر را فراهم می نماید . در این مقاله سعی شده است چگونگی مدلسازی شبکه توزیع نیروی برق شمالغرب تهران و اطلاعات جانبی مورد نیاز در پردازش اطلاعات شبکه بر تشریح گردد و مزایا و کمبودهای اساس استانداردCIM به منظور مدلسازی شبکه کلاسهای موجود در استانداردCIM بررسی گردد