سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه باکوئی – آزمایشگاه پردازش سیگنالهای بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه
محمدحسن مرادی – آزمایشگاه پردازش سیگنالهای بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه

چکیده:

مدلسازی شبکه های تنظیم ساز ژنتیکی یکی اساسی ترین راهکارهای پیش بینی و مدلسازی رفتار ارگانیزم های زنده می باشد. تحلیلمولفه های شبکه (Network Component NCA) شیوه ای نو در تحقیقات ژنتیکی مدلسازی رفتار مجموعه ای خاص از پروتئینها روی سطوح بیان ژنهاست که با استفاده از تحلیل سیگنالهای تنظیم ساز موجود در لایه نهان انجام میشود. در این مقاله هدف ما ارائه مدلی از میزان بیان ژنها صرفا به صورت تابعی از سایر ژنهاست. بدین منظور روشی ساده به نام MINCA(Mutual Infomration based NCA) که مرکب از داده کاوی (data mining) بر اساس تئوری اطلاعات متقابل Mutual Intbrmation:MI و مدلسازی بر اساس تحلیل مولفه های شبکه (NCA) است، ارائه داده ایم. شبیه سازیها نشان دهنده دقت و سادگی روش ارائه شده هستند.