سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدمسعود حسینی سروری – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا معینی – کارشناس ارشد تحقیقات پیرومتالورزی، مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

در کوره انعکاسی مجتمع مس سرچشمه جهت خروج مذاب مس از یک سنگ مسی در آخرین مرحله خروج مذاب مس از کوره استفاده می گردد . جهت جلوگیری از تماس مذاب مس با سنگ مسی از آجر نسوز در سیستم سنگ مسی استفاده می گردد . برای بالا بردن عمر سنگ مسی از سیستم سنگ مسی آبگرد استفاده می گردد . در این تحقیق در ابتدا سیستم سنگ مسی بدون سیستم آبگرد مدل سازی می گردد، انتقال حرارت هدایتی در سنگ مسی و آجر نسوز و انتقال حرارت جابجایی در مجرای خروجی مذاب شبیه سازی گردیده . در مرحله دوم سنگ مسی با سیستم آبگرد شبیه سازی گردیده است، انتقال حرارت هدایتی در سنگ مسی و انتقال حرارت جابجایی در لوله آب و مجرای خروجی مذاب شبیه سازی گردیده . در مرحله بعد سیستم سنگ مسی آبگرد و بدون سیستم آبگرد به روش ظرفیت فشرده حل شده است و نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی و روش ظرفیت فشرده مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج بدست آمده نزدیکی خوبی نسبت به هم دارنند . در نهایت تحلیل ابعادی حاکم بر سیستم آبگرد برای حداکثر راندمان، صورت گرفته است .