سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بنیامین علامتی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک _ ساخت و تولید شرکت عایق های الکتریکی پارس _ گ
محمد گلزار – استادیارگروه ساخت و تولید _ بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی _ دانشگاه ترب

چکیده:

این مقاله به مطالعه فرآیند شکل دهی ورق سلولزی ۱ استاندارد [1] حاوی یک میزان مشخص رطوبت تحت قالب پرس گرم بر اساس یک روش تحلیلی _ تجربی می پردازد . نبشی حلقوی را می توان بروش شکل دهی ورقی ۲ ، از ورق سلولزی مرطوب بدست آورد . ثابت های ماده در حالت شکل دهی خمشی ورق مرطوب با قالب گرم در مد رهایش ویسکوالاستیک خطی ۳ برای تعریف مدل و کاراکتریزه کردن فرآیند شکل دهی ورقی بکار می رود . این ثابت ها از طریق مقایسه نتایج آزمایش خمش استاندارد ماده با معادلات تنش بر حسب زمان ؛ پاسخ مد رهایش ویسکوالاستیک خطی بازای ورودی نرخ کرنش ثابت متناظر با مدل های مختلف ،بروش عددی تخمین زده می شود . با تعیین ثابت های ماده ویسکوالاستیک و مدلسازی فرآیند بر حسب آنها پارامترهای مؤثر بر فرآیند نظیر : میزان رطوبت ، زمان پروسه ، سرعت تغییر شکل و تنش خمشی مجاز مورد بررسی قرار می گیرد . در بحث و نتیجه گیری مدل های مختلف رفتار خطی ماده ویسکوالاستیک در مد رهایش با یکدیگر مقایسه شده و مدل مناسب برای توصیف واقعی تر فرآیند شکل دهی تحت قالب پرس گرم تعیین گردیده است . با استفاده از نتایج تحقیق عملیات ساخت آزمایشی قطعه با رطوبت دهی ورق سلولزی در بازه تعیین شده و شکل دهی خمشی ناودانی سلولزی مرطوب تحت قالب بوسیله پرس گرم در دفعات متعدد با تنظیم محدوده دما و سرعت پرس ( زمان پروسه ) تکرار شده و قطعه مورد نظر تولید گردیده است . هم چنین ساختار میکروسکوپی ماده پلاستیک به منظور شناخت رفتار ماکروسکوپی آن در فرآیند شکل دهی ورقی مورد مطالعه قرار گرفته است .