سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- دانشکده فنی مهندسی -گروه مهندسی پزشکی
محمدعلی خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- دانشکده فنی مهندسی -گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

عارضه پوستی کلوئید از انواع پاتولوژیک جوشگاه هاست که در نتیجه تجمع بی رویه کلاژن در طول دوره بهبود زخم به وجود می آید.مکانیزمدقیق تشکیل این ناهنجاری هنوز به درستی شناخته نشده است و در حال حاضر هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد.در این تحقیق، نقش احتمالیاکسید نیتریک در تشکیل کلوئید توسط مدل سازی فرایند بهبود زخم بررسی می شود. در سالهای اخیر نقش فیزیولوژیک این رادیکال آزاد در بافت هایبدن پستانداران به طور گسترده ای مطالعه شده است.افراد زیادی به بررسی تاثیر ماده اکسید نیتریک در بهبود زخمها پرداخته اند.در این تحقیق ما بهبررسی مدلی می پردازیم که احتمال تشکیل بافت کلوئید را در حضور غلظت های بیشتر از حد نرمال اکسید نیتریک در جوشگاه توضیح می دهد و برپایه این نظریه است که اکسید نیتریک,تولید کلاژن را توسط سلولهای فیبروبلاست پوست افزایش می دهد. نتیجه به دست آمده از این مدلسازی تائیدکننده این واقعیت است که اکسید نیتریک، یکی از اصلی ترین عوامل تشکیل عارضه کلوئید در هنگام بهبود زخم هاست.