سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی حمزه ای – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
ناهید طاهریان – دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

چکیده:
کوره به عنوان یکی از اجزای مهم و پر کاربرد در صنایع مختلف می باشد. با نظر به اهمیت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در تجهیزات مختلف صنعتی، هدف از انجام این پژوهش بررسی راههای مختلف کاهش تلفات حرارتی، افزایش راندمان و بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های واحد ریفرمینگ شرکت پتروشیمی نوری می باشد لذا برای این منظور اقدام به مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری کوره های سری 3000 واحد ریفورمینگ پرداخته و با تحلیل های متعدد CFD و انتقال حرارت، توزیع دما در سطوح مختلف کوره و لوله های آن در شرایط مختلف بهره برداری و عملیاتی بدست آمده است. از طرفی با انجام اندازه گیری دما از سطوح مختلف کوره و کویل های حرارتی، نتایج حل عددی و اندازه گیری ها مقایسه شده است. سپس با بررسی انواع عایق های صنعتی، تاثیر افزایش عایق و یا ضخامت آن بر اتلاف حرارتی و راندمان هر کوره به طور جداگانه بررسی گردید. در ادامه تحقیق با بررسی احتراق در مشعل ها در شرایط مختلف بهره برداری (نظیر تغییر ترکیبات سوخت، دما، فشار و دبی سوخت ورودی) و تغییر شرایط محیطی (رطوبت هوا، دما و فشار هوا و …) به روش باندگراف، اقدام به تعیین شرایط بهینه کارکرد مشعلها در وضعیتهای مختلف شده است و با اندازه گیری و آنالیز گازهای خروجی از هر کوره، نتایج نهایی و راه کارهایی جهت بهبود کارائی مشعل ها ارائه شده است. ضمناً در انتهای تحقیق بر اساس نتایج متعدد حاصله جهت کاهش تلفات حرارتی از کوره ها، بازیافت حرارت از گازهای خروجی، امکان افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به شرایط استاندارد عملیاتی، راهکارهای عملی و اقتصادی ارائه شده است.