سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افرام کیوانی – استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوام واحد علوم و تحقیقات کارشناس

چکیده:

خط آهن یکی از مهمترین ارکان در صنعت حمل و نقل هر کشوری به شمار می رود. نیاز امروز به قطارهای سریعتر همراه با بارهای محوری بیشتر مهندسین را به تلاش برای فهم بیشتر و بهتر اجزا خط علاوه بر سیستم آن وادار ساخته است. یکی از نیازهای لازم در راه آهن بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی راه آهن تحت بارهای چرخ می باشد. این نیاز در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه رفتار سازه خط به کمک روشهای اجزا محدود مدل گردیده و سپس به کمک مقایسه نتایج با اطلاعات آزمایشگاهی موجود، مدل بهینه و دقیق سازی می گردد. این مدلسازی توسط نرم افزار Plaxis بوده و در آن تاثیر مصالح بالاست و بستر با استفاده از روشهای عددی تعیین می شود. مدلسازی از کل سازه راه آهن شامل: ریل، تراورسها، بالاست و سابگرید ایجاد خواهد شد و بررسی لنگرهای خمشی ریل، تغییر مکانهای ریل، عکس العملها، تنشهای حاصله در بالاست، تغییر شکلهای بالاست و سابگرید انجام گرفته و با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد تطبیق قرار می گیرد و کالیبره خواهد شد. شبکه اجزاء محدود بصورتی برای مدل ساخته می شود که یک شبکه ریزتر در نواحی تمرکز تنش وجود داشته باشد.