سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد ملااحمدیان کاسب – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
بهروز مولایی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد تهامی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکسو کننده های تصحیح کننده ضریب توان دارای مشخصهغیر خطی می باشند. تحلیل و طراحی بر اساس مدل غیر خطی بسیار دشوار می باشد، از اینرو تقریب خطی تبار به عنوان یک راه حل مناسب مطرح می شود. در این مقاله یکسو کننده تصحیح کننده ضریب توان مبتنی بر مبدل بوست مورد تحلیل و مدلسازی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی با استفاده از تقریب خطی تبار با تقریب خطی مقایسه شده است. شبیه سازی ضعف مدل خطی و قدرت تقریب خطی تبار در پیش بینی رفتار سیستم را نشان میدهد.