سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
علی اصغر کشاورز – کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشکده مهندسی شیمی،گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
حسین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی، لامرد، فارس ، ایران

چکیده:
انتقال گازهای غنی، به علت اشباع بودن آن با بخارآب در سیستم های فراورشی، در مسیر شیر های کنترل و… در فصل سرما با خطر بروز پدیده هیدرات و افت فشار و همچنین باعث سائیدگی مکانیکی و خورندگی شیمیایی داخلی در آنها می شود. جهت جلوگیری از مشکلات عملیاتی مربوطه روش های مختلفی وجود دارد که مهمترین و قابل اجراترین آن دفع بخار آب از گاز یا همان نم زدایی می باشد. یکی از روش های نم زدایی از گاز طبیعی استفاده از فرآیند جذب سطحی است. یکی از جاذب های پر کاربرد در فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی سیلیکاژل ها هستند. در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر میزان جذب بخار آب و هیدروکربن های سنگین توسط این جاذب از جمله دما، فشار، دبی خوراک ورودی و زمان در بستر های جاذب واحد 104(نم زدایی) پالایشگاه گاز پارسیان پرداخته شده است. در بسترهای جاذب پالایشگاه گاز پارسیان از دو نوع سیلیکاژل استفاده می شود، سیلیکاژل نوع Ws، بخار آب و سیلیکاژل نوع H، هیدروکربن های سنگین (C+5) را جذب می کنند. سیستم جذب از طریق معادلات انتقال جرم و حرارت برای دوفاز سیال گاز و جاذب جامد مدلسازی و معادلات حاکم به کمک روش اختلاف محدود حل شده اند و با نرم افزار Matlab کدنویسی و نتایج مربوطه استخراج گردید. به دنبال آن نتایج بدست آمده توسط مدلسازی و شبیه سازی با داده های عملیاتی مقایسه گردید. مقایسه نتایج حاصل از این نرم افزارها Matlab با داده های عملیاتی واحد نم زدایی بیانگر آن است که این نرم افزار، ابزاری مناسب و قابل اعتماد برای تحلیل شرایط فرآیند می باشد