سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مراد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله به مدلسازی و شبیه سازی واژگونی خودروی یک تکه دو محوره می پردازد . هر محور خصوصیات تعلیق خاص خود را دارد . برای این خودرو یک مدل ۹ درجه آزادی غیر خطی منظور شده است . معادلات دیفرانسیل حرکت این مدل، نوشته شده و به فضای حالت برده شده اند . سپس این مدل خودرو شبیه سازی شده و حساسیت آستانه واژگونی به پارامتر های هندسی، خصوصیات سیستم تعلیق خودرو و همچنین به ورودی زاویه چرخ ها مورد بررسی قرار گرفته و پارامتر های مهم و کم اهمیت در طراحی خودرو مشخص شده است . اعتبار شبیه سازی انجام شده با مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف پارامترهای هندسی، تعلیق و زوایای مختلف چرخهای جلو تایید شده است و نتایج با مقالات اندکی که تاکنون در این زمینه نوشته شده اند مقایسه شده است نتایج کار حاضر می تواند به عنوان ایده ای برای طراحی سیستم های کنترل و هشدار دهنده واژگونی مورد استفاده قرار گیرد .