سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علیزاده پهلوانی – مدلسازی و شناسایی پارامترهای کویل تروئیدی مارپیچیبا استفاده از الگور
عباس شولائی – مدلسازی و شناسایی پارامترهای کویل تروئیدی مارپیچیبا استفاده از الگور

چکیده:

این مقاله مدل کویل تروئیدی مارپیچی ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی را ارائه می کند . پارامترهای این مدل با استفاده از نمونه برداری از نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی شناسایی می شود . مقایسه مقادیر پارامترهای شناسایی شده با پارامترهای استخراج شده از تحلیل هندسی مدل ، بیان می دارد که الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی بدون نیاز به تعیین حدود صفر و قطب تابع شبکه توانایی بسیار بالایی در شناسایی مقادیر پارامترهای مدلهای واقع ی از روی نتایج آزمایشگاهی که با نویز همراه هستند را دارا می باشد .