سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نقیب الحسینی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فریبا بهرامی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج پیاده سازی مدل اصلاح شده AVITEWRITE بمنظور مدلسازی نوشتن حروف فارسی ارائه می شود. در این مدل حرکاتی که در آغاز یادگیری دارای خطا هستند در طول زمان تصحیح شده و پس از تکمیل یادگیری به حرکات بدون خطا تبدیل می شوند. جهت نوشتن هر حرف، ابتدا مسیر نوشتن به اجزای تشکیل دهنده آن یعنی STROKE ها شکسته می شود. آنگاه با همپوشانی STROKE ها در زمان و بر اساس زمانبندی تطبقی سینرژی های مربوط به هر stroke حرف مورد نظر تولید می شود. برای تولید هر stroke نقاط هدفی در طول مسیر تولید می شوند. در آغاز یادگیری تولید این نقاط با توجه بصری بالایی تخمین زده شده و نقاط مناسبتر توسطحافظه آموخته می شوند. در هر تکرار براساس رقابتی که بین حافظه و توجه بصری وجود دارد نقاط هدف تعیین می گردند. برخلاف مدلاولیه که میزان توجه در طی مراحل یادگیری ثابت است، ما توجه بصری را با افزایش یادگیری کاهش داده ایم. با تکمیل یادگیری نقاطهدف مناسب بیشتری انتخاب شده و در حافظه ذخیره می گردند و توجه بصری کمتری برای تولید نقاط هدف استفاده می شود. نتایجبدست آمده نسبت به مدل اولیه از همبستگی بیشتری با داده های انسانی برخوردار است.