سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حمید خیرالدین – استادیار دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
فرسایش خاک از جمله مشکلات مهم آبخیزهای کشور به حساب می آید که می توان به عنوان یکی از مهمترینموانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی از آن نام برد. رسوبات ناشی از فرسایش حوزه های آبخیزمعمولاً پس از بارندگی ها به رودخانه رسیده و با رسوبات ناشی از فرسایش دیواره و بستر رودخانه همراه می شوند وتأسیسات آبی موجود در مسیر رودخانه ها را تحت تأثیر قرار میدهد. برآورد دقیق و صحیح پارامترهای هواشناسیو آب سنجی حوضه های آبریز نقش مهمی در بهینه کردن هزینه ساخت سدها دارد. امروزه با استفاده از رایانه های پیشرفته از نظر سرعت و قابلیت حجم زیاد ذخیره فایل، و وجود نرم افزارهای توانمند سنجش از دور RS و سامانه اطاعات جغرافیایی، می توان محاسبات لازم را با سرعت و دقت بسیار بیشتری انجام داد دراین بررسی به عنوان نمونه مطالعات فرسایش و هیدرولوژی حوضه آبریز در محیط GIS و RS انجام شد. نتایج نشان می دهند که بطور مشابه میتو ان مدلهای رقومی را برای تمام پارامترهای هواشناسی نظیر تبخیر ، رطوبت نیز تهیه کرد. برآورد پارامترهای فوق در محیط GIS علاوه بر دقت و سرعت بیشتر امکان ارزیابی و کنترل نتایج نیز ساده تر نموده است. در این مقاله تجربیات بدست آمده و روش انجام کار تشریح شدهدر آمریکا و بنگلادش است.