سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا سرحدی – کارشناس ارشدمتالورژی
مجید عاشوری – رئیس عملیات امور ذوب شرکت ملی صنایع مس ایران
حبیب اله نام آوری – پژوهشگر ارشد تحقیقات پیرومتالورژی
امیر صرافی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درزمینه پدیده های مربوط به پاشش درکنورترهای متالورژیکی و همچنین بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در دهه های گذشته تحقیقات زیادی صورت گرفته است با توجه به شرایط خاص کنورترها از نظر شکل هندسی بررسی دقیق فرایندهایی مانند پاشش گرفتگی تویرها تشکیل امواج درمایعات تحت تزریق هوا ماندگی فازی و همچنین فرایندهای مربوط به تشکیل حبابها درمایعات ویسکوز امکان پذیر نیست دراین پژوهش با استفاده از یک کنورتر مدل آبی کوچک از جنس پلکسی گلاس و همچنین استفاده از آب و روغن بعنوان فازهای مات و سرباره شرایط عملیاتی کنورتر شبیه سازی شد فاکتورهای عملیاتی موثر بر ایجاد پاشش مانند دبی جریان هوا زاویه تویر، میزان غوطه وری تویرها دانسیته و ویسکوزیته مایعات و ارتفاع مایعات مطالعه شد همچنین اثر گرفتگی تویرها برروی پاشش مورد بررسی قرارگرفت درنهایت نتایج آزمایشگاهی پس از تبدیل به اعداد بدون بعد با کمک نرم افزار Sigmaplot مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و با توجه به توان فوق العاده این نرم افزار در رگراسیون غیرخطی میزان مواد پاششی مدل و بصورت یک معادله محاسبه گردید.