سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدیان –
شقایق درویش –

چکیده:

امروزه مدل های تجاری جدید همواره در تجارت الکترونیک مورد استقبال و نقش و سهم بزرگی در دنیای تجارت الکترونیک دارد. شاید مهمترین اهدافی که از یک مدل تجاری انتظار می رود مانند:
– پیشنهاد یک ساختار تئوری مناسب برای تعیین کردن، رده بندی کردن، برآورد کرد ، اندازه گیری کردن و نمونه کردن فشای کسب و کار در محیط تجاری است.
– یک دوره تجربی برای توصیف، فهرست بندی و تجیه و تحلیل کردن ایجاد کرده و مدل های تجاری موثر تر را معرفی و تبیین کند.
– توسعه ابزار رایانه ای در راستای پشتیبانی از طراحی، ارزیابی، معیار سنجی، انتقاد کردن و شبیه سای مدل های تجاری جدید.
در دنیای تجاری امروز مفاهیم تجارت الکترونیکی یک کشش نسبتا مناسب را پیدا کرده ، ولی وفور شکستهای متعدد در تجارت الکترونیک بیانگر این موضوع است که روشهای مورد استفاده یا مورد قبول واقع نشده یا تاثیر ضعیفی داشته اند. در این مقاله به دنبال بررسی نمایم روشهای متداول نیستیم، بلکه بطور خاص یک سری از روشهای در دسترس که توان ارزیابی برای پیش و پس از پذیرش تجارت الکترونیک را دارند و برگرفته شده از حوزه اطلاعات سیستمی باشند را مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین بطور غیر مستقیم به بررسی و پذیرش متریک های معین شده در سیستم اطلاعاتی برای این فناوری جدید پرداخته و به دنبال پیشنهاد یک دور نمای خاص و همسان، جهت انتخاب متریک منساب برای ارزیابی تجارت الکترونیک خواهیم بود.