سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید صادقی لفمجانی – کارشناس مکانیک – دانشگاه گیلان
کاظم آتشکاری – استادیار گروه مکانیک دانشکده فنی گیلان
مرتضی یوسفی – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پارامتر فشار انژکسیون در موتورهای دیزل تاثیر بسیار مهمی در کارایی موتور و مسائل زیست محیطی دارد . با افزایش فشار انژکسیون سوخت، اندازه ذرات سوخت ورودی به سیلندر کاهش یافته در نتیجه اختلاط سوخت و هوا بهتر انجام می شود، اما چنانچه فشار انژکسیون از حد مشخصی بیشتر گردد، دوره تاخیر کم شده و امکان اختلاط یکنواخت سوخت و هوا کاهش می یابد که نتیجة آن کاهش راندمان موتور و افزایش دوده در گازهای خروجی می باشد . در این مطالعه نتایج آزمایش انجام شده بر روی یک موتور توربوشارژ چهار سیلندر چهار زمانه دیزل از نوع انژکسیون غیر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد . در این راستا از الگوریتم شبکه های عصبی نوع (GMDH) جهت بدست آوردن مدل ریاضی اثرات دور موتور(N) ، درجه باز بودن دریچه گاز و فشارانژکسیون بر روی گازهای خروجی NOx و CO2 و از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی ضرایب مدل استفادهمی شود . همانطور که گفته شد، با افزایش فشار انژکسیون، مقدار گازهای خروجی CO2 ناشی از احتراق افزایش یافته، در حالیکه مقدار گازهای سمی NOx با کاهش فشار انژکسیون کاهش می یابد . در نتیجه از مدل های بدست آمده می توان به عنوان توابع هدف با بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی همزمان استفاده نمود