مقاله مدل بيومکانيکي براي تعيين گشتاور اعمالي به مفاصل اندام فوقاني در حرکت رانش ويلچر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در طب جانباز از صفحه 22 تا 26 منتشر شده است.
نام: مدل بيومکانيکي براي تعيين گشتاور اعمالي به مفاصل اندام فوقاني در حرکت رانش ويلچر
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويلچر
مقاله معادلات لاگرانژ
مقاله ديناميک معکوس
مقاله مدل بيومکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرديان آرين
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افراد معلول، خصوصا افرادي که براي حرکت از ويلچرهاي دستي استفاده مي کنند، با مشکلات زيادي از جمه دردهاي موضعي در نواحي شانه، آرنج و مچ روبرو هستند. اين دردها نشانه اي از آسيب هاي به وجود آمده در اندام فوقاني ناشي از رانش ويلچر مي باشد.
هدف: تعيين مدل بيومکانيکي اندام فوقاني توسط معادلات لاگرانژ و روش ديناميک معکوس در طول حرکت رانش ويلچر مي باشد. خروجي مدل مذکور، گشتاور اعمالي به دو مفصل شانه و آرنج در طول اين حرکت مي باشد.
يافته ها: يکي از نتايج تحقيق فوق، ايجاد دستگاه معادلات ديناميکي است که رابطه بين زواياي حرکت اندام فوقاني و گشتاور خارجي اعمال شده به مفاصل را بيان مي کند. نتيجه ديگر، امکان شبيه سازي سيستمي را مي دهد که با استفاده از خصوصيات آنتروپومتريک شخص ويلچر سوار، مي توان بهترين ويلچر را براي او انتخاب نمود.
بحث: با اين روش مي توان نحوه صحيح رانش ويلچر را براي بالا بردن بازده رانش، آموزش داد.