سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباسعلی منزلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
یاسر غلامی –

چکیده:

در مدل پیشنهادی برای تعیین بازده به مقیاس سعی در ناکارا کردن داریم. تا توسط اندازه بتوان این را مشخص کرد. در این صورت اگر ناکارایی منجر به افزایش از سطح یک شود بازده به مقیاس افزایشی است. و اگر ناکارایی منجر به کاهش از سطح یک شود بازده به مقیاس کاهشی خواهد بود. در صورتیکه هیچگاه نتواند در مجموعه امکان تولید ناکارا شود بازده به مقیاس ثابت خواهد بود