مقاله مدل تصميم گيري فرآيند تحليل شبكه اي فازي براي گزينش تامين کننده راهبردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه 57 تا 86 منتشر شده است.
نام: مدل تصميم گيري فرآيند تحليل شبكه اي فازي براي گزينش تامين کننده راهبردي
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند تحليل شبكه اي فازي
مقاله تاپسيس
مقاله تکنيک گروه اسمي
مقاله تحليل چند معياره و وابستگي متقابل معيارها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالم تبريز اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده آذر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدل فرآيند تحليل شبکه اي فازي براي پشتيباني از فرآيند گزينش تامين کننده در موقعيت هاي راهبردي پيشنهاد شده است. در آغاز صورت مساله ارزيابي تامين کننده با تلفيق رهيافت تصميم گيري چند معياره و فرآيندي پيوندي که شامل پنج مرحله بوده و از تکنيک فرآيند تحليل شبکه اي فازي بهره مي گيرد، فرموله مي شود. سپس از تاپسيس تعديل شده براي رتبه بندي تامين کنندگان با توجه به كاركرد كلي شان استفاده مي شود. از فرآيند تحليل شبكه اي که به تازگي رشد يافته براي محاسبه اوزان نسبي معيارهاي چندگانه ارزيابي كه از تكنيك گروه اسمي با وابستگي متقابل معيارها به دست آمده است استفاده مي شود. براي نمايش توانمندي مدل پيشنهادي، مطالعه اي موردي نيز ارايه شده است. مطالعه موردي نشان مي دهد كه چگونه مي توان از اين رهيافت براي مساله گزينش راهبردي تامين کننده استفاده نمود.