مقاله مدل سازي توليد سيگنالهاي اتوآکوستيک اميشن در گوش انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه 1 تا 11 منتشر شده است.
نام: مدل سازي توليد سيگنالهاي اتوآکوستيک اميشن در گوش انسان
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتوآکوستيک اميشن
مقاله مدل سازي
مقاله شبيه سازي
مقاله زمان نهفتگي
مقاله حلزون گوش
مقاله سلولهاي مويي
مقاله غشاي تکتوريال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شامخي سينا
جناب آقای / سرکار خانم: ميران بيگي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق عملکرد گوش انسان در توليد سيگنال هاي اتوآکوستيک اميشن، با استفاده از مدل الکتروآکوستيکي جديدي شبيه سازي شده است. محاسبات مدل در فضاي حالت انجام و معادلات پيچيده ديفرانسيل مدل به کمک روشهاي انتگرال عددي در محيط متلب حل شده و نتايج شبيه سازي با داده هاي کلينيکي، مقايسه شده است. براي بررسي صحت مدل، منحني زمان نهفتگي و طيف فرکانسي داده ها و خطاي محاسباتي ناشي از حل عددي، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل، گوياي آن است که سيگنال هاي شبيه سازي شده، مشابه سيگنالهاي حقيقي است.