سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زهره بازرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
فاطمه سبزی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
تولید انرژی و همینطور حفظ طبیعت از مهم ترین مسائل مورد مطالعه در قرون اخیر می باشد. 80% انرژی مورد نیاز بشر از سوزاندن سوخت های فسیلی تأمین می شود. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از این سوخت ها که منبع اصلی تولید گاز دی اکسید کربن نیز می باشد تا سال های آتی نیز ادامه دارد.دی اکسید کربن تولید شده از این سوخت ها اصلی ترین گاز گلخانه ای است که افزایش مقدار آن منجر به گرم شدن روزافزون زمین میشود. از این رو به نظر می رسد یافتن روشی مناسب برای جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن امری ضروری است. امروزه مایعات یونی که تحت عنوان حلال های سبز معرفی می شوند به دلیل خواص منحصر ب فردی که دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین خصوصیات این ترکیبات، می توان به فراریت بسیار کم نسبت به حلال های آلی فرار مورد استفاده در صنعت اشاره کرد. پاک بودن و حلالیت بالای گاز دی اکسید کربن در این ترکیبات عاملی برای استفاده از مایعات یونی به عنوان جاذب، برای جذب گاز دی اکسید کربن میباشد. در این مقاله جذب CO2 را بر روی مایع یونی [hmim][Tf2N] در چهار دمای مختلف 282، 3/297، 323 و 5/348 کلوین توسط معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت (PHSC EOS) مدل سازی کرده ایم.