سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی طلوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اندرکنش میان همودینامیک محلی جریان خون و جداره رگ در پیوندهای شریانی به عنوان عمده دلیل موثر در ضخیم شدگی لایه داخلی (Intimal hyperplasia) شریان و واماندگی و انسداد نهایی شریان بایپس و نیاز بیمار به عمل مجدد بای پس معرفی شده است. در میان تمامی فاکتورهای همودینامیک جریان خون، ازدیاد بیماری در بستر بخ دیستال اتصال یک پیوند انتها- به – کناره (end-to-side) به توزیع غیر عادی تنش برشی در جداره رگ (WallShear Stress;WSS) نسبت داده می شود. نقش مکانیک سیالات محاسباتی (CFD) در اینجا، بررسی جریان و یافتن فاکتورهای همودینامیکی ای از آن که در گسترش و ایجاد ضخیم شدگی لایه داخلی شریان موثراند، می باشد. با استفاده از هندسه ای شبیه به هندسه یک پیوند انتها-به-کناره و شبیه سازی عددی جریان خون به صورت جریانی پالسی درصدد یافتن تاثیرات عدم پایای جریان بر فاکتورهای مختلف همودینامیک خون در پیوند هستیم. همچنین مدل اساسی بیان کننده رئولوژی سیال خون با توجه به درصد اهمیت بالای تنش برشی، نقش تعیین کننده ای را ایفا میکند، که ما با در نظرگرفتن مدل Carreau-Yasuda برای بیان رفتار غیر نیوتنی خون، به تأثیر این عامل بر فاکتورهای همودینامیکی می پردازیم. ناحیه دیستال پیوند در محل اتصال بحرانی ترین محل برای فاکتورهای همودینامیک است، که در اثر تغییرات نوسانی عوامل به عنوان مستعدترین محل برای شکل گیری ضخیم شدگی لایه داخلی جداره رگ شناخته می شود.