سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سیده پریا سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه شیراز، میدان نمازی، دانشکده فنی مهندسی
ابراهیم نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه شیراز

چکیده:
با توجه به اهمیت و جایگاه نفت برای کشور عزیزمان ایران، که سومین کشور دنیا از لحاظ ذخایر نفتی می باشد، پرداختن به این سیال با ارزش و تعیین شاخص های پتروفیزیکی آن مانند تخلخل و اشباع آب که در واقع تعیین کننده میزان نفت درجای مخزن می باشند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در همین راستا در این پژوهش دو پارامتر تخلخل و اشباع آب با استفاده از نرم افزار پترل به صورت 3 بعدی و بر پایه قوانین زمین آمار، مدل سازی شدند.انجام آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سنجی نتایج حاصل شده در مدل سازی استاتیکی مخزن، یکی از مراحل بسیار مهم و حیاتی در چرخه مدل سازی مخزن محسوب می شود و بدون بررسی آن ها نمی توان بر روی نتایج حاصله تصمیم گیری دقیقی جهت توسعه میدان انجام داد. با توجه به این مهم، آنالیز عدم قطعیت نتایج حاصله در محاسبات حجمی با استفاده از روش مونت کارلو، که روش بسیار با ارزشی در زمان داشتن اطلاعات محدود می باشد، با تولید 500 Case حجمی انجام شد و شانس برداشت از حجم نفت درجای مخزن با احتمال های 10 % و 50 % و 90 % محاسبه گردید و آنالیز حساسیت انجام شده هم نشان دهنده تاثیر قابل توجه خواص پتروفیزیکی بر میزان حجم نفت درجا بود. که همین امر نشان دهنده اهمیت مدل سازی این دو پارامتر تخلخل و اشباع آب بوده است.