سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
احسان فردیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
محمود سلیمی – استادیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
صادق مرادی – استادیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه اراک
مختار حیدری نقدعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

چکیده:
در این پژوهش، رهایش داروی انسولین از هیدروژل نانو کامپوزیتی بر پایه متاکریلامید-متاکریلیک اسید مدل سازی شده است. برای این منظور یک هندسه دو بعدی با دو ناحیه در مختصات استوانه در نظر گرفته شده و برای هر ناحیه معادلات حاکم بر سیستم بدست آمد و با توجه به شرایط مرزی و اولیه با استفاده از نرم افزار جامع کامسول حل شدند. نتایج نشان داد رهایش دارو از هیدروژل بصورت ناپایدار است و انتقال جرم تا رسیدن حالت تعادل یا از بین رفتن گرادیان پتانسیل شیمیایی ادامه می یابد. نتایج بدست آمده با داده های تجربی مقایسه شد که دارای تطابق خوبی می باشد