سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما فاخر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر – عضو هیأت علمی پژوهشکده سبز– دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکریلونیتریل ماده ای بسیار سمی و خطرناک از نظر آتش سوزی و حتی انفجار می باشد و در بررسی مخاطرات ، محل انبارش این مواد جزء پرمخاطره ترین مناطق محسوب می گردد . لذا در فرایند مدیریت ریسک مورد توجه خاص قرار دارد .همچنین یکی از مناطقی می باشد که در طر ش ح ریزی وضعیت فوق العاده باید مورد توجه قرار گیرد . به این نظور علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نیاز به محاسبه شدت تاثیرات و عواقب آن نیز می باشد تا با این روش ریسک اولویت بندی شده و همچنین با شناخت عواقب و وقایع احتمالی برای مقابله و واکنش در برابر آنها آمادگی های لازم به عمل آید