سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش رویت هلال و تقویم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدقاسم رستمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – عضو گروه غیر حرفه ای رؤیت هلال ماه ک

چکیده:

معیارهای موجود رؤیت پذیری هلال ماه دارای سه مشکل اساسی هستند .
یکی نقص مدل ریاضی بکار رفته در آنها
دوم خالی بودن جای رصدهای حساس و حدی انجام شده تا کنون ( و در آینده )
سوم قادر به پیش بینی رویت هلال بعد از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید نمی باشند .
در این مقاله سعی شده است تا این سه مشکل بر اساس یک مدل سه جمله ای یا مثلثی با سه پارامتر ارتفاع هلال , اختلاف ارتفاع هلال با خورشید و ضخامت بخش میانی هلال , حل شوند . این کار با تعریف رصد هلال در روز و روش محاسبه زمان شروع و پایان این رصد و همچنین ارائه دلایل کافی برای تشخیص هلالهای شامگاهی و صبحگاهی با هلالهای در روز انجام شده است . با توجه به اینکه رصدهای هلال ماه در حضور خورشید و در نیمروز، کمتر انجام شده است، برای تهیه معیار کامل این رصدها کافی نیستند . لذا ارائه معیار کاملتر , مستلزم رصدهای دقیق و کاملی است که در حال انجام بوده و گروه های زیادی در این زمینه فعالیت خوبی را شروع کرده اند . ضرایب مدل ارائه شده در این مقاله بر اساس سه رصد حدی و حساس و به روش کمترین خطای مربعات (least square estimation )محاسبه شده اند . از خصوصیات این معیار یک هماهنگی برای هلالهای در روز قبل از مقارنه و بعد ازمقارنه می باشد . این معیار با توجه به مقایسه می تواند پیش بینی نوع ابزار اپتیکی مناسب برای هر هلال را نیز داشته باشد . مدل بدست
آمده بصورت زیر ارائه می شود :
ir _ m ( daily ) = 27.13438 * w + 0.1392783 * h – 0.4933166 * abs(dh)
در این معیار مقادیر کمتر از 10 برای پارامتر ir-m به معنی عدم رؤیت هلال با هیچ ابزار رصدی می باشد . مقادیر بزرگتر از 12 امکان رؤیت با تلسکوپ 8 اینچ و مقادیر بیشتر از 30 برای رؤیت با چشم غیر مسلح می باشد . در پایان بر اساس رصدهای مهم انجام شده , این مدل تست و ارزیابی شده است .