سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی جلالی – کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
فریدون رمضانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مرکز بیرجند

چکیده:

این مقاله در راستای معرفی مدل مجتمع های نورونی بعنوان زیر بنای عصبی رفتار و فرآیندهای روانی به نحوه سازماندهی واقعیت های پیرامون سیستم عصبی بعنوان مجموعه های تحریکی می پردازد و سپس یوه و اصول منعکس شدن مجموعه های تحریکی در ساختارهای نورونی تحت عنوان مجتمع های نورونی را توضیح می دهد. در ادامه فرآیند شکل گرفتن انواع مجتمع های نورونی و نحوه سازماندهی و فعالیت آنها در ارتباط با رفتار و فرآیندهای روانی مد نظر قرار می گیرد و رویکرد مدل مجتمع های نورونی در خصوص رشد اخلاقی تبیین شده و مکانیسم های دخیل در تحول مجتمع هایی که زیر بنای استدلال اخلاقی اند مشخص می شود. در پایان به رشد اخلاقی از منظر مدل مجتمع های نورونی و بعنوان فرآیند رشد مجتمع در خطوط ویژه ای که در ارتباط با استدلال اخلاقی و اقدام اخلاقی اند پرداخته می شود.