مقاله مدل هاي پيش بيني شدت تصادف هاي موتورسيکلت در بزرگراه هاي شهري با استفاده از رگرسيون لوجستيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 1 تا 22 منتشر شده است.
نام: مدل هاي پيش بيني شدت تصادف هاي موتورسيکلت در بزرگراه هاي شهري با استفاده از رگرسيون لوجستيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتورسيکلت
مقاله شدت تصادف
مقاله رگرسيون لوجستيک
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله خسارت جاني و مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: افندي زاده زرگري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زياري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به خطرپذير بودن تردد موتورسيکلت ها در معابر و بزرگراه هاي شهري و خسارات وارده، در اين مقاله بر آن شديم با ارايه مدل پيش بيني شدت تصادف، به بررسي عوامل موثر در شدت تصادف موتورسيکلت ها بپردازيم، تا بتوان با شناسايي عوامل موثر در شدت اين تصادف ها و با اتخاذ سياست هاي عملکردي مناسب شدت اين تصادف ها را تا حد مطلوبي کاهش داد. بر اين اساس آمار مربوط به تصادف موتورسيکلت در بزرگراه هاي شهري تهران از سال 1382 تا 1385 از بانک اطلاعاتي اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران، همچنين داده هاي مربوط به مشخصات ترافيکي از قبيل حجم ترافيک و سرعت جريان ترافيک از سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران و مشخصات هندسي بزرگراه ها از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک تهران جمع آوري گرديد و در يک بانک اطلاعاتي واحدي که شامل 536 مورد تصادف مي باشد، مورد بررسي قرار گرفت.
در اين مقاله، شدت تصادف هاي موتورسيکلت در دو حالت «خسارت جاني» و «خسارت مالي» طبقه بندي شده است و از دو روش مدل سازي رياضي با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي براي مدل سازي استفاده شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي شدت تصادف هاي موتورسيکلت جواب هاي قابل قبولي را ارايه داده است. همچنين با مدل سازي، عواملي که تاثير بيشتري بر روي افزايش و کاهش شدت تصادف ها دارند، شناسايي شده اند.