سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی بیگدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
امیر مصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

سرمایه مخاطره پذیر یک نوآوری مالی مهم در تامین مالی شرکت های جدید پر ریسک یا با تکنولوژی پیشرفته است.شرکته های سرمایه گذاری مخاطره پذیر در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در طرح های با چشم انداز روشن، بیشترین اهمیت را به ارزیابی ریسک شرکت معطوف می سازند. در بیشتر موارد شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که هیچ گونه داده و سابقه ثبت شده ای ندارند. از اینرو با توجه به ماهیت فعالیت این گونه سرمایه گذاری ها، شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر مجبور هستند تا با ریسک های ذاتی مرتبط با این پروژه ها سر و کار داشته باشند.ریسک های مرتبط با یک پروژه مخاطره آمیز به چندین طبقه بخش بندی می گردد. درمقاله حاضر مدل ارائه شده به ایجادارتباط میان عوامل مختلف ریسک با توجه به مراحلمختلف فرایند ارزیابی ریسک و منابعگوناگون اطلاعات پرداخته است. در پایان نیز فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری در طرح های مخاطره آمیز تشریح شده است.