مقاله مديريت دولتي نوين و ضرورت حضور تعاونيها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور و مهر 1388 در تعاون از صفحه 77 تا 93 منتشر شده است.
نام: مديريت دولتي نوين و ضرورت حضور تعاونيها
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دولتي نوين
مقاله تعاونيها
مقاله عدالت اجتماعي
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت دولتي نوين به رويکردي غالب در اصلاح بخش دولتي کشورها تبديل شده است. مديريت دولتي ايران نيز براي تحقق آرمانهاي مصرح در قانون اساسي در زمينه ارايه خدمت به مردم، راهبرد مديريت دولتي نوين را در پيش گرفته است تا از طريق آن بخش دولتي را متحول و با کاهش تصديگري آن، فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار کند.