مقاله مديريت علمي کانون هاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS مورد مطالعه: انواع جرايم سرقت در شهر قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه 177 تا 198 منتشر شده است.
نام: مديريت علمي کانون هاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS مورد مطالعه: انواع جرايم سرقت در شهر قزوين
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل جغرافيايي جرم
مقاله سرقت
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله کانون هاي جرم خيز
مقاله نقشه هاي بزهکاري
مقاله قزوين
مقاله فرماندهي انتظامي شهر قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از شاخصه هاي مهم حيات اجتماعي سالم در هر جامعه اي وجود ميزان قابل قبولي از امنيت در آن براي کليه شهروندان است که در پرتو آن مي توانند به فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي روزمره شان بپردازند. هدف پژوهش ارتقا امنيت اجتماعي از طريق شناسايي و مديريت علمي کانون هاي جرم خيز که در آن متغييرهاي «مکان و زمان هاي مساله دار» در ارتباط با محل استقرار نيرو هاي انتظامي در شهر قزوين مورد بررسي قرار دارند بوده است.
مواد و روش ها: روش بررسي تلفيقي از روش هاي تحليلي و تطبيقي است. براي تحليل هاي آماري و گرافيکي به صورت ترکيبي از نرم افزارهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، نرم افزار جانبي Crime Analysis در محيط Arcview،«Case»  در محيطArcGIS  و از نرم افزار Office/Excel استفاده شده است. روش اجراي اين پژوهش اعمال يک ديدگاه مديريتي نو بر اساس تقسيم محدوده عملکردي نيروي انتظامي هر يک از کلانتري ها به ايستگاه و پست مي باشد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که توزيع فضايي مهم ترين کانون هاي جرم خيز انواع جرايم سرقت در شهر قزوين بر اساس تقسيمات اعمال شده در هر يک از محدوده هاي عملکردي انتظامي در کلانتري 11 مدرس ايستگاه 3 پست 2، کلانتري 13 باهنر بلوک 1، کلانتري 17 غياث آباد ايستگاه 1 دهخدا پست 3 و کلانتري 12بازار ايستگاه 2 پست 2 مي باشد.
نتايج: ارايه لوحه هاي گشت تخصصي به تفکيک انواع جرايم سرقت که به طور فراگيري موجب آمايش بهينه نيروها با توجه به ضريب خطرپذيري محدوده ها، صرفه جويي در منابع (انساني و غيرانساني) به واسطه گشت هاي به موقع در مکان ها و زمان هاي بحراني انواع جرايم سرقت، افزايش حس مسووليت، افزايش راندمان و کارايي ماموريت هاي پليس، افزايش حس مفيدبودن نيروها به واسطه استفاده بهينه از توانمندي نيروها … را در برداشت.