سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسین شریعت – استادیار مدیریت دولتی، گرایش خط مشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
سمیرا قاضوی – دانشجو دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران(نویسنده مسئول)
محمدمهدی بلوردی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده:
شیوه های مدیریت و رهبری تابعی از ارزش های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن می باشد. از همین رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده در جامعه، خود شیوه خاصی از مدیریت را اقتضا می کند. با عنایت به لزوم حاکمیت ارزش های الهی در سازمان های اسلامی، لازم است تا شیوه خاص مدیریت اسلامی نیز در آنها اجرا گردد تا به موفقیت های منحصر به فرد خود، که همان تعالی انسانی می باشد، دست یابند. علم مدیریت همچون تمامى شاخه هاى علوم انسانى متأثر از مبادى و مبانى خاص معرفتى است و تحت تأثیر آن مبانى، روش و منابع نیز معین مى گردد. در حال حاضر منبع و روش هردو محکوم نوعى معرفت شناسى حس گرایانه شده است که باعث گردیده از دیگر روش ها و منابع معرفتى آگاهانه عدول نماید. در این مقاله نخست تلاش گردیده ابتدا به تعریف جامعی از مدیریت اسلامی و پیش فرض های معرفت شناسی در مدیریت اسلامی پرداخته ایم و در ادامه سعی گردیده است به حوزه ساختاری مدیریت اسلامی، تاثیر معرفت شناسی دینی بر دانش مدیریت را بیان نماییم و در انتها به مبانی فراتئوریک در این زمینه اشاره کرده ایم.