سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین ابره دری – بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا قیطانچی – بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
شیرین السادات نقاش حسینی – بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

برای مواجهه و مقابله با بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی نیاز به رفتاری سازمان یافته است. بحرانها، سوانح و بلایا، اعم از طبیعی و انسان ساز مانند زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی، پخش مواد شیمیایی و حملات تروریستی در قسمتهایمختلفی از جهان همه سالهسبب وارد آمدن خسارتهای سنگین به جان و مال انسانها میشوند و با تحت تاثیر قرار دادن سه شاخص اجتماع، اقتصاد و محیط تهدیدی جدی برای توسعه جوامع محسوب می گردند و با بر جای گذاشتن مقادیر بسیار زیادی ار آوار در محلهای حادثه دیده باعث آلودگی محیط زیست و در برخی موارد سد شدن جریان زندگیدر مکانهای حادثه دیده میشوند. در این مقاله بحران سیستماتیک آواربرداری، پاکسازی محل، بازسازی و بازیافت آوار، دپوی مواد زاید، اولویت گذاری در اهداف ، استراتژیها،تصمیمات و اقدامات عملی بر مبنای شاخص های مطرح در اداره بحران های ناشی از زمین لرزه پرداخته می شود و راهکارها و پیشنهادهای مفیدی معرفی و مورد بررسی ومطالعه قرار می گیرد.