سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حسین اسلامی – کارشناس مکانیک دانشگاه اصفهان

چکیده:
امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از انجام هر گونه اهداف بلندمدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. بحران ها حوادثی هستند کهخرابی های زیادی به وجود آورده و باعث به خطرافتادن جان افراد می شوند. مقاله ابتدا تعریف بحران را مطرحو سپس به بین ویژگی ها و قواعد کلیدی مدیریت بحران و وظایف مدیران در زمان بحران و درپایان اصول کلیو اقدامات اولویت دار در زمان حوادث که به تاسیسات آبرسانی وارد می شود، می پردازد.