سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا رهنورد –

چکیده:

فاکتورهای اجتماعی درایجاد و برقراری وضعیت مطلوب برای رخداد حوادث بزرگ صنعتی نقش حساس و اساسی دارند . نتایج کلی در تجزیه و تحلیل چندین حادثه بزرگ و جدی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده است ، وجود دارد . نظیر جامعه چرنوبیل ، ۳ مایل جزیره و فاجعه بوپال . در واقع فاکتورهای عمده و طبیعی در اجتماع شامل عملکردها و مکانیسم های وابسته به نظارت ، جنبه های قانونی و اقتصادی ، کارهای مرتبط با فاکتورهای تکنولوژی ، میتواند وضعیتی را به وجود آورد که سبب حادثه های بزرگ صنعتی گردد . وجود محدودیت ایمنی در وضعیت صنایع در گذشته در روسیه فدرال مطالعه موردی انجام گردیده است . این مطالعه اعتبار نقطه نظرات را مطرح می سازد و به عنوان پایه و اساسی برای نتیجه گیریهای متعدد در مطالعات گوناگون می باشد . در نتیجه، طرح سه حادثه بزرگ اهمیت فاکتورهای اجتماعی را در بیان علل و توسعه تکنولوژی در حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده ساخته دست بشر را بازگو می نماید .