سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید تیزقدم – شرکت تعمیرات و نگهداری نیروی برق آذربایجان
فرهاد شهنیا – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
هادی حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه زنجان
مهرداد طرفدارحق – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

وقوع بحران و حادثه در صنعت برق از ویژگی خاصی برخوردار بوده و کشور ما به لحاظ شرایط جغرافیایی در معرض حوادث طبیعی زیاد و مهلکی از جمله سیل، طوفان و زلزله قرار دارد. از آنجاییکه بهره برداری و نیاز مبرم به انرژی در هر لحظه خصوصًا در شرایط فوق العاده اهمیت فراوان داشته و نیز حجم سرمایه گذاری بالای انجام شده توجه خاصی را به رفتار و عملکرد شبکه های تولید و مدیریت بهره برداری تحت شرایط بحران می طلبد. از اینرو بررسی نتایج و حالات مختلف بروز بحران در شبکه های برق بهمراه مدیریت بحران یکی از نقاط مهم بهره برداری و نظارت بر شبکه های برق است. لذا مدیریت بحران صنعت برق بایستی بتواند در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به رفع خسارات وارده به تجهیزات نموده و سیستم را مجددًا به حالت اولیه بازگرداند.