سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بشارت – برق منطق های مازندران
رزم آرا ذاکری فرد – برق منطق های مازندران- دانشگاه علم و صنعت ایرانایران

چکیده:

به منظور مدیریت تراکم در سیستم انتقال ضروری است تا توان تولیدی توسط هر ژنراتور و توان مصرفی هر بار در سراسر شبکه دنبال شود . با وجود قیمت گذاریهای مجزای تولید و انتقال در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته، لازم است تا ظرفیت انتقال مورد م صرف توسط تبادلات مختلف را بدست آورده تا بتوان هزینه های استفاده از سیستم انتقال را از هر یک از مشتریان بطور منصفانه دریافت نمائیم. در این مقاله روشی بر مبنای توان مختلط برای تعقیب توان خروجی ژنراتورها پیشنهاد شده است.