سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود صفرلی – کارشناس بازرسی سازمان بازرگانی استان تهران

چکیده:

اقدام اساسی به منظور ایجاد یک تحول پایدار ، تغییر باورها و چارچوبهای ذهنی است ، مسلماً باورهای امروزما در دنیای آینده ، کاملاً تغییر خواهد یافت . انسان در چارچوب پارادایم(paradigm )مجموعه ای از تفکرات ، تصورات و ارزشهایی _است که یک بینش از واقعیت را شکل می دهد _ می اندیشد و قضاوت می کند . آنهایی که بر پارادایم های قبلی وابسته اند ودر مقابل تغییر از خود مقاومت نشان می دهند ، معمولاً از درک حقایق خارج از پارادایم محرومند ، وانسانهایی که می توانند به دنیای خارج از پارادایم بیندیشند نشان از خلاقیت و نوآوری آنهاست . بسیاری از سازمانها نشان داده اند که رویکردهای موفقیت آمیز گذشته نمی تواند مبنایی برای موفقیت امروز باشد . ساز مانهای موفق در جهان امروز ، سازمانهایی هستند که تغییرو تحول را در چارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بر کسی پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازهاست و از آنجائیکه نیاز انسانها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است ، بنابراین لزوم تحول در سازمانها همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان می دهد .