سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم رضوانیان – معاونت اجرائی شرکت قطارهای مسافری رجاء
پدیده مقدم – معاونت اجرائی شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

تصمیم گیری صحیح در کمترین زمان، در هنگام بروز سوانح و حوادث ریلی، همواره از مهمترین دغدغه های متولیان بخش حمل و نقل ریلی است. در این میان، مدیریت دانش، با کمک فرایندهای شناسایی ، جمع آوری، انتشار و کاربرد دانش درجهت تحقق اهداف سازمان و یا برای خلق هرچه بیشتر دانش، می تواند با ایجا محیط پویا و دانش محور، تصمیم گیرندگان را درهر سه مرحله فرایند تصمیم گیری –جمع آوری اطلاعات، ارائه راه حل های و انتخای بهترین راه حل – حمایت کند. در این مقاله، پس از مرور مفاهیم اولیه و مزایا، مدل کاربردی ای برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های متولی حمل و نقل ریلی (باری و مسافری) ارائه شده است.